8/25/2012

راستی از سوار بطری شدن برای‌تان گفته‌ام؟ من مثل ماهی عرق می‌خورم . نه، مثل ماهی نه، ماهی‌ها که عرق نمی‌خورند ، آن‌ها نفس کشیدن‌شان از آن راه است . مثل آدمی زن‌مُرده می‌نوشم؟ آدمی شیرین‌عقل و بی خیال و یلخی ، که طی سال‌ها پس رفته و آن مختصر عقلی هم که داشته از دست داده ، آشفته و بدحال محتاج دلداری است و دنیای بی‌خبری مستی فرجه‌ای برای فراموشی در اختیارش می‌گذارد . اگر مواد مخدر داشتم ، استفاده می‌کردم ، اما ندارم و نمی‌دانم اگر مصرف کنم چه حالی به من دست می‌دهد؟
دریا - جان بنویل - مترجم : اسدالله امرایی

کاشکی ...کاشکی ...قضاوتی...قضاوتی ..قضاوتی در کار...در کار نبود

یک دادخواست
. یک کیفرخواست تنظیم کرده‌م علیهِ...علیهِ ...همه چیز
همه چیز توی زندگی‌م
کجاست اون قاضیِ با انصاف؟

8/19/2012

- من دلم تنگ شده
-منم شده؟
- نمی‌دونم ، شده؟
- شده

8/15/2012

هرروز میپرسم ازش:چهارده فروردین اون سال کجا بودی؟هرروز میگه:یاد ندارم چیزیو!

اتفاق های سه_هیچ تو زندگی من زیاد رخ داده شاید دلیلش اینه که من زود سه_هیچ میشم.

8/14/2012

تا یه مدتی فکر می‌کنی واستادی سر جات ، با یه عده ، سر یه چیزی می‌جنگی
بعد اون مدت می‌فهمی ، یه عده واستادن  سر جاشون ، با تو ، سر یه چیزی می‌جنگن

8/01/2012

به هر دَری زد که فقط یه بار تو لاس‌وگاس قُمار کنه .