7/30/2013

سخت ترین
مرگ پدر هست.سخته.دیگه شک ندارم

7/18/2013

وقتی یکیو دوست داری باید همونجوری بپذیریش
قهرمان داستانمو همینجوری میپذیرم.


متاسفانه جدیدا هرکاری میکنم ققط چک میدن.پول نقد نمیدن و برای اولین بار
تو زندگیم گیر کردم.

قهرمانم خسته نیست.قهرمان پرست خسته است.

7/07/2013

خوشبختانه من هنوز به " تو " فکر میکنم.
این یعنی هنوز زنده
هنوز اتفاقِ تاره

7/06/2013

من به همت خیانت می‌کنم و از آن نمی‌گذرم.
دیروز جایی بودمُ از کَسی پرسیدم خب کیا هستن؟ و اون گفت : اونی که تو میخوای نیومده.
خوشحال برگشتم تو ماشین که چه خوب تشخیص میدن اونی که من میخوام کیه. خودم قدِ تشخیصم کوتاه شده متاسفانه.
بعد از این همه وقت سرِ کلاسِ درس رفتن می‌تونه وحشتنام باشه حتی.