8/19/2012

- من دلم تنگ شده
-منم شده؟
- نمی‌دونم ، شده؟
- شده

No comments:

Post a Comment