8/01/2012

به هر دَری زد که فقط یه بار تو لاس‌وگاس قُمار کنه .

No comments:

Post a Comment