8/14/2012

تا یه مدتی فکر می‌کنی واستادی سر جات ، با یه عده ، سر یه چیزی می‌جنگی
بعد اون مدت می‌فهمی ، یه عده واستادن  سر جاشون ، با تو ، سر یه چیزی می‌جنگن

No comments:

Post a Comment