11/16/2012

چقدر خوب می‌شد اگه آدما می‌تونستن دیروزِ خودشون رو هِی ببینن جلویِ چشم‌شون و یه برآیندی‌م داشتن از فرداشون حداقل .

No comments:

Post a Comment