11/16/2012

وقتایی که خیلی ناراحتم دنتِ شکلاتی می‌خرم یا دبل چاکلت که مثلا خوشحال شم ، بعد وقتایی که خیلی خوشحالم، بازم دنتِ شکلاتی می‌خرم یا دبل چاکلت که خب ، بیا اینم جایزه‌ت ، بخور خوشحال‌تر شی . کلا در حالِ خوردن دنت شکلاتی‌م با دبل چاکلت .
امشب دستِ خودمو گرفتم بردم تجریش، کباب خوردم . 
کلا هیچی جز خوراکی حالمُ خوب نمی‌کنه.یاد گرفتم برای همه‌چی می‌تونم رو خودمُ دستامُ شونه‌هام حساب کنم.

No comments:

Post a Comment