9/02/2012

همه‌ی خانواده‌های خوشبخت همانندند ، اما هر خانواده‌ی تیره‌ بخت به شیوه‌ی خاص خود تیره بخت است .
 
لئو تولستوی - آنا کارنینا

No comments:

Post a Comment