7/28/2012

حالم ، حالِ همون آدمیه که با شناسنامه‌ی یه آدمِ مُرده سال‌ها زندگی کرده و تازه فهمیده .همون حالِ بدِ استیصال .