5/01/2012

این وقفه ای که تو حرف زدنم افتاده این چند مدت ، فقط آبرومو نمی بره ، یه جاهایی کمکمم میکنه ، مثلا؟ مثلا امروز یه جایی داشتم چیزی میخریدم ، صاحب مغازه فکر کرد ایرانی نیستم.منو نگه داشت آخرین نفر راه بندازه .

No comments:

Post a Comment