4/30/2012

از هر زنی که دلت میخواد تو کل دنیا ، برو بپرس ؛ یه داستان غم انگیز عشقی داره که تعریف کنه .

No comments:

Post a Comment