4/30/2012

میدونی یه معتاد از کجا می فهمه معتاد شده؟ وقتی داره مواد مصرف می کنه خودشو تصور میکنه که معتاد شده ، اونقد که نمی تونه نکشه ، بعد به فلاکت می افته اونقد که نمیشه جمعش کرد ، بعد می میره از زور اعتیاد . اینا رو تصور می کنه و بازم دلش میخواد نعشه بشه ، اون جا که میدونه معتاد میشه و ادامه میده ، اونجا که مرگشم می بینه و بی خیال نمیشه ، اونجا که میرسه به قدرت دونستن و تصمیم میگیره ، همونجاست که می فهمه معتاد شده . این در مورد عاشق و معشوق و عشق هم عیناصدق میکنه.

No comments:

Post a Comment