4/30/2012

یه بارم یکی تو یه روستایی اطراف کرج ، از یه درخت مقدس خواست تا من همیشه بخندم ، بعدش؟هیچی دیگه ، من همیشه خندیدم.

No comments:

Post a Comment