4/30/2012

من فکر کنم نیاز دارم به یه امامزاده ی زنده تا سرمو بذارم رو شونه هاشو های های گریه کنم.
دیگه لازم نیست کسی منو ببره امامزاده داوود یا امامزاده صالح ، امامزاده های مُرده دیگه خراب شدن ، باید بگردیم دنبال یه امامزاده ی زنده که بتونه دستامونو بگیره و بغلمون کنه و هِی بهمون بگه : هیییییشششش ، آروم باش بچه 
بعدش خواست بمیره ، دیگه بمیره.

No comments:

Post a Comment