8/19/2009

عاشقانه ی یک


دوباره تو را برای آغوشم تنگ می کنم
دوباره چشم های تو را لبخند می زنم
بلند زیبای تمام افکارم/در من قد بکش
غزل بگو/وزن گم شده ی احساس مرا پس بده
سقوطم بده
با سفیدی دندان تو در هم آمیخته ام
شفافم کن

دندان تو را به دندان می گیرم
عکس تو را قورت می دهم
دوباره سری بزن بر احساس قدم های من
دوباره روح برگهای جاده را آزاد کن
صدای قهقهه های مرا پس بده
تو تنها خاطره ی زنده ی منی

2 comments:

  1. چند بار خونده باشمش خوبه ؟؟

    ReplyDelete
  2. نظم و هارموني كه اين شعر داره بين بيشتر شعرهات كم نظيره . اين روزها انگار ذهن آرامش يافته اي پيدا كرده اي .ه

    ReplyDelete