8/19/2009

عاشقانه ی دو



نمی شود انعکاس نور تو در باد/تصویرت کند
کانون تصویر خودت را باز بیافرین


وقت های بیداری ام از خواب پریده است
دوباره مرا غسل می دهی؟
نگاه کن/کناره های فردای احساس من بی دریاست
دوباره به من آب می دهی؟
نیلوفران تو آغاز می کنند جفت گیری آب برکه را
نام حرمت شکنم را در لفاف عشق کشته ای
لیلی نام توام

3 comments:

  1. عجب جنوني و عجب ليلايي !!!ه
    از عناصر هميشگي اين بار خود كاركرد تازه كشيده اي .ه

    ReplyDelete