4/24/2013

نیازِ این‌روزها؟ جونِ رانندگی، جاده مشهد، ترانه‌ی کوچ با صدایِ شماعی‌زاده و حمیرا.
ندارمش، اما می‌خوامش واقعی

1 comment:

  1. http://www.iransong.com/g.htm?id=74628

    ReplyDelete