4/20/2013

این‌جا تویِ جی‌تاکم یه اسم دارم که هیچ‌وقت چراغش روشن نمی‌شه.گاهی که دلم می‌گیره می‌رم رویِ اسم‌ش ، نگاه می‌ندازم به چراغِ خاموشش می‌گم : آآآخِی...هیچ‌وقت روشن نشدی.حتی وقتی که ادت کردم تو جی‌تاکمم خاموش بودی.اکسپتم که کردی خاموش بودی.من نبودم که اکسپت کردی.یه وقتی که فایرفاکسم مثِ آدم کار می‌کرد، روشن می‌شدی.حالا اما خیلی وقته خاموشی.کلیک می‌کنم.چت دونت ریسیو می‌شه بچه جان.خنده‌م می‌گیره.متوسل می‌شم به اکسپلورر.دردِ دل می‌کنم.بعد از تو اکسپلورر می‌رم و جواب می‌فرستم : تموم می‌شه، هییییش..بیا سرتُ بذار این‌جا و رویِ پامُ نشونش می‌دم.
م.ی.ت.را ا.م.ج.د.ی هیچ‌وقت چراغش روشن نشد جز امشب که از تو اکسپلورر روشن‌ش کردمُ بعد  مدت‌ها دردِدلایِ خودمُ شنیدم.با لبخند خوابم می‌بره.

No comments:

Post a Comment