11/19/2012

یادم نمیاد این حجم تنفر رو در قلبم تا به الان .

No comments:

Post a Comment