9/28/2012

من همونم که یه‌روز می‌خواستم دریا بشم
می‌خواستم بزرگ‌ترین دریایِ دنیا بشم
......

No comments:

Post a Comment