7/09/2012

رادیو : پادگان نظامی تاکنون متحمل صدمات سختی از ویتکونگ شده که او نیز صد و پانزده تن از سربازان خود را از دست داده ...
زن : وحشتناکه، نه؟ چه‌قدر بی‌نام و نشون و الکی .
مرد : چی وحشتناک و بی‌نام و نشونه؟
زن : میگه صد و پانزده نفر از سربازهای پادگان مرده‌اند ، اما اصلا انگار نه انگار ، چون هیچی از این بیچاره‌ها نمی‌دونیم ، کی‌اند ، چه‌کاره‌اند، زنی توی زندگی‌شون  بوده که عاشقش باشند، بچه مچه داشته‌اند،از سینما بیشتر خوششون می‌اومده یا تئاتر ، هیچ نشونی ازشون نداریم . فقط می‌گن ...صدوپانزده نفرشون مرده‌اند.


ژان - لوک گدار ، پیروی دیوانه
هاروکی موراکامی - پس‌لرزه - مترجم : سما قرایی