7/16/2012

وقتی زندگی برات غم‌انگیز میشه ، کار می‌تونه کمی نجاتت بده
اما وقتی کار غم‌انگیز بشه چی؟

No comments:

Post a Comment