7/06/2012

خودمو فقط یه کله قند می‌بینم که هر روز از یه طرف  یه ضربه قندشکن می‌خوره تو سرم 
با تیکه‌های نامساوی

پ.ن : فصل،فصلِ ثبت نامِ بچه ها توی مهدکودکه

No comments:

Post a Comment