5/18/2012

وقتی تصمیم بگیری از چیزی خلاص شوی ، کمتر چیزی پیدا می شود که نتوانی ازش دل بکنی . نه __ کمتر چیزی که نه . وقتی عزمت را جزم کردی ، چیزی نیست که نتوانی ازش خلاص شوی و وقتی شروع کنی به دورریختن اشیا، خودت را می بینی که می خواهی از شر همه چیز خلاص شوی . انگار حال و روزت شده باشد حال و روز آن قماربازی که همه چیزش را باخته و باز هوس قمار دیگر دارد . آن وقت مشکل می شود به باقیمانده چسبید .


هارروکی موراکامی - گربه های آدمخوار - مترجم : مهدی غبرایی

No comments:

Post a Comment