5/11/2012

حالم؟ 
همون حال سیگاریه که نصفه شب تو جاده ، از دست یه خانوم خیلی زیبا پرت میشه بیرون از ماشین ، و یه عده تو یه ماشین دیگه سیگار رو می بینن که پرت میشه و آتیشش تکه تکه میشه . تکه های آتیش هرکدوم یه طرف پرت میشن ، خاموش میشن و تو مطمئنی دیگه هیچ وقت روشن نمیشن.
همون حال ، همون سیگار ، همون جاده ، همون آتیش ، همون خاموشی ، همون اطمینان .

No comments:

Post a Comment