2/16/2012

Carnage 
پولانسکی عااالی بود . در این حد که من خواستم ثبت کنمش تو وبلاگم عین این آدمای چی و چی وچی .
جودی فاستر محشر بود .
بسی لذت بردیم و شاد شدیم.
مفرح

No comments:

Post a Comment