4/30/2010

ویران می آیم*

جمله ها توی سرم تاب می خورند و تاب می خورند.گاهی سعی می کنم سُرِشان بدهم به سمت پایین.از توی دهانم که درشان بیاورم سبک خواهم شد.اما فایده ای ندارد.هرجمله با خودم در تناقض است.رسیده ام به پوچی . دیده اید بعد از همخوابگی چه حسی دست می دهد به آدم؟ رسیده ام به همان حس اما نه به دلیل همخوابگی.رسیده ام به پوچی بعد از همخوابگی . ذهنم درست مثل یک صافی همه چیز را اَلَک می کند و می گذراند.سُر هم که بخورد به پایین دردی را دوا نمی کند

از آشپزخانه ی خانه مان بوی چای می آید و از اتاق من بوی الکل و مرگ .صدای زمزمه آواز مادر می آید.راه می رود و می خواند .بوی مانده سیگار بهمن توی اتاق بالا و پایین می شود.من مات و گیج به تصویر خودم توی آینه خیره می شوم.مرگی در میان نیست.باید به زندگی ادامه دهم

بعضی وقت ها خواب می بینم که مُرده ای و جنازه ات روی دست های من است و ما توی ابرها پرواز می کنیم.بعضی وقت ها فکر می کنم موش ها تمام سر انگشتانم را جویده اند

چه کسی می خواهد زندگی خوب و ساده و سالمی داشته باشد؟؟ما همه چیزمان زندگی ساده است.همین نظم ساده جهان زندگی ساده است.همین خوردن غذا.نوشیدن آب و دوغ و نوشابه.همین آروغ زدن.همین خریدن وسایل زندگی.همین پرداختن قسط تلویزیون و ماشین.همین نقد خریدن مبل و ماشین لباس شویی.همین کشیدن سیگار.همین گوزیدن ساده با صدای بلند.همین خوابیدن.همین تختخواب دو نفره یا یک نفره.....همین خوابیدن ساده و آرام و بی تحرک کنار همسر...همین چشم های بسته الکی و زورکی...همین بی حرف بودن...بی حرف ماندن...همین تکرار...همین تختخواب ...همین تکرار... این یعنی زندگی ساده* ویران می آیی عنوان کتاب از حسین سناپور که با دستکاری من شد : ویران می آیم

4 comments:

 1. از بند آخر مربوط به زندگی ساده بسی خوشم آمد.

  ReplyDelete
 2. آینه راست میگه میترا باور کن!
  قوی باش
  سخته خیلی سخته اما حالا که زندگی برابرت ایستاده خوب بهش نگاه کن راه
  برو، نفس عمیق بکش
  ...
  من میگم اون دوست داشتنه"
  اون عاشق بودنه
  خود ِخود ِ زندگیه
  باور کن میترا

  ReplyDelete
 3. همین ساده ها، زیبا هستند.
  ساده زیباست.
  کوچک زیباست.

  ReplyDelete
 4. سادگی زندگی زیباست، ولی ظریف هم هست. شکننده است. و آدمی که فکر کنه بهش دیگه زندگی ساده ای نداره چون این فقط اون بیرونه که همه چی سادست. تو ذهنش همه چی در پیچیدگی میان مرگ و زندگی، زندگی و بی روحی، زندگی و کرختی، زندگی و دود مانده ی سیگار، زندگی و پوچی زندگی، در خود می پیچد.‏

  ReplyDelete