8/11/2009

:گاهی یک اتفاق ساده موجب تغییری مهم می شود و گاهی یک تغییر مهم حتی یک اتفاق ساده را نیز به وجود نمی آورد

5 comments:

 1. باید شکست را با سکوت فریاد زد

  اين هم از اون دست جملات درخشان شعرهات هستن .ه

  ReplyDelete
 2. باید شکست را با سکوت فریاد زد

  اين هم از اون دست جملات درخشان شعرهات هستن .ه

  ReplyDelete
 3. جمله آخر پستت جالب بود

  ReplyDelete
 4. ارواح هر کی که خوشش نمیاد ... پ نون ِ غبطه برانگیزی بود

  ReplyDelete