10/07/2012

محدود شده‌ی هر چیز خوب است .
من در آرامشِ پس از طوفان به‌سَر می‌بَرَم و تن‌ها مسئله‌ی استرس‌مند این روزهایم کودک مشکوک به سندروم داونی‌ست که در شکم خورشید دست‌وپا می‌زند  و فکر می‌کنم در این یک سالِ اخیر بهترین و درست‌ترین تصمیم‌های زندگی‌م را گرفته‌ام.

No comments:

Post a Comment