7/13/2012

همان‌گونه که بهبود می‌یابیم ، تسکین می‌پذیریم : در دل تاب آن نیست که همواره دوست بداریم و همواره اشک بریزیم.

لابرویر ، خصلت‌ها . باب چهارم ، درباره‌ی دل
دوره‌گرد و ده داستان کوتاه - انتخاب و ترجمه : مهوش قویمی

No comments:

Post a Comment