7/02/2012

یه آدمایی هستن که تو زندگی بهشون برمی‌خوری و فکر می‌کنی همین شکلی دنیا اومدن و هیچ‌وقت بچه نبودن.
همون آدما!

No comments:

Post a Comment