5/21/2012

یه جایی هست که تو زندگی همه ی آدما  ، دقیقا همه ی آدما نقطه مشترک محسوب میشه ، همون جایی که تصمیم میگیرن برن ، ترک کنن و کنار بذارن و این فقط مربوط به رابطه و شخص نمیشه ، میتونه برای هر چیزی پیش بیاد ، ولی نمیرن ، ترک نمی کنن و کنار نمیذارن .
به نظرم همون جایی که اولین بار فکر کردی باید بری و یه چیزی رو ( هرچی دقیقا ) تموم کنی ، باید بری و تموم کنی ، وگرنه می افتی تو یه دورِ باطل و همه چیو خراب میکنی.
اگر اونقدر شجاعت داشته باشی : بارِ اول که بهش فکر کردی بذاری کنار یه چیزیو ، اون وقت میتونی امیدوار باشی آدم موفقی هستی.
من؟ هه ، خنده م میگیره از خودم ، همیشه همون وقتی ترک می کنم و میذارم کنار که نباید .
بارِ اول خیلی مهمه . خیلی مهم .

No comments:

Post a Comment